• EVENIMENTE

    Editura Vinea Salon du Livre, 2015

    Radmila Popovici, Victoria Sicorschi, Marina Dumitrescu, Nicolae Tzone, Claudiu Soare

POEZIA VINE DE LA VINEA
Douăzeci de ani de poezie românească
Să publici timp de douăzeci de ani, fără întrerupere, cărți de poezie în țara românească, poate că nu este un lucru ieșit din comun. Deși în țara românească este cu siguranță o performanță să reușești să-ți treci greutatea trupului de pe un picior pe altul fără să se izbească cineva de tine, așa, din neatenție. Și totuși asta și numai asta am făcut vreme de douăzeci de ani în țara românească, adică am publicat poeți și am arătat, poate mai bine decît oricine, că Poezia e o Instituție. Editura Vinea a fost iubită, ba chiar a fost adulată, ani în șir, dar a fost și contestată, apoi a fost iarăși iubită și respectată, și iarăși negată. Şi tot așa, marele cerc s-a lovit cu noi cu tot. Cert este că în acești douăzeci de ani nu a existat niciodată vreo perioadă anume în care să fim ignorați. Şi asta este cu adevărat ceva important.
A fost foarte greu să publicăm atâta timp, fără întrerupere, poezie de calitate și, de nenumărate ori, poezie remarcabilă, și, firește, și poezie genială, în țara românească. Dar a fost și foarte ușor, pentru că am iubit totdeauna ceea ce am făcut. Și dacă mai e nevoie să mai adaug ceva, și este nevoie, adaug doar atît: vă mulțumes tuturor celor care, în acești douăzeci de ani, de la debutanți la mari poeți, ați așezat alături de numele vostru numele nostru, „Vinea”.

Al dumneavoastră, totdeauna cu drag, Nicolae Tzone